decibeX

dBX 3300TES

 • decibeX 3300TES är ämnat att läggas under klinkergolv. Det har en låg bygghöjd och ger en stegljudsreduktion med 12 dB. Materialet är relativt hårt och får därför en bra bärighet som förhindrar att det spricker i skarvarna som annars är vanligt när det förekommer stegljudsdämpning under klinkergolv.

  decibeX 3300TES provplatta
  decibeX 3300TES provplatta
 • Vikt: 3,3 kg/m²
  Tjocklek: 1,7 mm
  Bredd: 0,75 m
  Längd: 0,55 m
  Area: 0,4125 m²
  Ark per pall: 643 st = 265,24 m²
  Vikt per ark: 1,36 kg
  Densitet: 2,0 g/cm³
  Värmeresistens: 0,0036 m² K/W
  Värmeledningsförmåga: 0,3 W/mK
  Brottgräns: 0,2 N/mm² (DIN 53292)
  Stegljudsdämpning: Δ Lw 12 dB (DIN EN/ISO 140-8/717-2)
  Lämplighet vid golvvärme: ja
  Innehåll: Polyetylen, Kalk, Bariumsulfat och polyolefin- och PES-scrim
  1.  Underlaget måste vara plant och tåla att bära vikt. Underlaget måste vara fast och torrt. Ha en god förankring mot underliggande material. Det måste dessutom vara väl rengjort och fritt från olja, fett eller liknande. För övrigt hänvisar vi till fixleverantörens rekommendationer.
  2. Applicera ett tunt lager med fix för decibex 3300TES, som är lämpligt för underlaget. Använd Schönox TT–Rapid fix, Bostik Fix Snabb eller likvärdigt. För de flesta underlag kan en tunn bädd fix i klass C2 användas. På nygjuten betong yngre än 6 månader bör Schönox FS eller liknande användas.
  3. Säkerställ att det finns rörelseutrymme på minst 5 mm mot samtliga väggar. Varken secibexskivorna, fixet eller keramiken får komma i kontakt med väggen. Som distans används en självhäftande cellgummilist. Denna tejpas mot väggen före installationen påbörjas. Detta för att undvika ljudtransmissioner. Använd decibeX celltejp 3300TES.
  4. Fixet appliceras med en tandad fixkam. Rekommenderade storlekar är 3 x 3 mm eller 4 x 4 mm.
  5. Montera decibex 3300TES skivorna på fixet, med den vita filten nedåt, innan det har bildat skinn och säkerställ en god vidhäftning mellan skivan och fixet. Tejpa skarvarna mellan Decibexplattorna med förseglingsremsa så att fixet under inte kommer i kontakt med fixet på ovansidan. Överflödigt fix måste tas bort omedelbart. Lägg skivorna kant i kant mot varandra och justera skarvarna till respektive rad.
  6. Lägg de keramiska plattorna i C2 fix direkt på decibexplattorna. Följ tillverkarens rekommendationer.
 • EU-pall 643 ark
  Area 265,24 m²
  Vikt 874,48 kg (vikt exkl. pall)
  Förpackningsbox 54 st á 14 plattor per box

Tags: DecibeX 3300TES